BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"near the time" — Słownik kolokacji angielskich

near the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koło czasu
  1. near przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    An eyewitness who put you at the scene near the time of the murder.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo