KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"naturally focused" — Słownik kolokacji angielskich

naturally focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: naturally focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalnie skupić
  1. focus czasownik + naturally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Any health and safety strategy should naturally focus on those who are most at risk.

powered by  eTutor logo