"naturally focus" — Słownik kolokacji angielskich

naturally focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalnie nacisk
  1. focus czasownik + naturally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Any health and safety strategy should naturally focus on those who are most at risk.