BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"native stone" — Słownik kolokacji angielskich

native stone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny kamień
  1. native przymiotnik + stone rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was gray white as if erected from native stone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo