PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"native speech" — Słownik kolokacji angielskich

native speech kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinne przemówienie
  1. native przymiotnik + speech rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rather, the so-called unerringness of native speech is in part hit or myth.