"native insect" — Słownik kolokacji angielskich

native insect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): występujący naturalnie owad
  1. native przymiotnik + insect rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These wasps have been blamed on an alarming decrease in native insects and animal life in the park.

powered by  eTutor logo