"large insect" — Słownik kolokacji angielskich

large insect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży owad
  1. large przymiotnik + insect rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now, suddenly, he could hear the faint sound of a large insect moving across the sand.

powered by  eTutor logo