PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"native idiom" — Słownik kolokacji angielskich

native idiom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny idiom
  1. native przymiotnik + idiom rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More newsworthy was a virtuosic deployment of native musical idioms, penetrating deeper than the facile multiculturalism mandated under Soviet rule.

    Podobne kolokacje: