PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"native history" — Słownik kolokacji angielskich

native history kolokacja
Popularniejsza odmiana: Native history
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna historia
  1. native przymiotnik + history rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Native American history in the region dates back to at least 8,000 years ago.