PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Native history" — Słownik kolokacji angielskich

Native history kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinna historia
  1. native przymiotnik + history rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Native American history in the region dates back to at least 8,000 years ago.