"native garb" — Słownik kolokacji angielskich

native garb kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny strój
  1. native przymiotnik + garb rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of the women and a few of the men wore the rich embroidered native garb.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo