ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"native Earth" — Słownik kolokacji angielskich

native Earth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Ziemia
  1. native przymiotnik + earth rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though beaten on the native Earths, they were able to transport both teams to Earth-Three, where they defeated them.

    Podobne kolokacje: