"move through" — Słownik kolokacji angielskich

move through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rusz się całkowicie
 1. move czasownik + through przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The girl moved at his side through the bush and all the time her mind worked quickly.

  Podobne kolokacje:
 2. move czasownik + through przysłówek
  Luźna kolokacja

  Children whose parents wouldn't speak English as a first language just moved through.