MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"move on someone" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "move on someone" po angielsku

move on someone **

idiom
 1. podrywać kogoś, uwodzić kogo
  She moved on him but he wasn't interested. (Ona go podrywała, ale on nie był zainteresowany.)
  You have to move on her before it's too late. (Musisz ją uwieść, zanim będzie za późno.)
phrasal verb
 1. przechodzić do czegoś (następnej rzeczy)
  Let's move on to your next question. (Przejdźmy do twojego kolejnego pytania.)
  We don't have much time; we should move on to the next presentation. (Nie mamy dużo czasu; powinniśmy przejść do następnej prezentacji.)
phrasal verb
 1. iść do przodu (zmieniać coś na lepsze)
  I moved on with my life after she broke up with me. (Poszedłem do przodu po tym, jak ona ze mną zerwała.)
  If you don't let her go, she can't move on. (Jeśli nie dasz jej odejść, ona nie może pójść na przód.)
 2. rozwijać się
  Our company has to move on and become more popular. (Nasza firma musi się rozwijać i stać się bardziej popularna.)
  She believes that their business will move on. (Ona wierzy, że ich biznes się rozwinie.)
 3. unowocześniać się
  The company has to move on if you want it to bring profit. (Firma musi się unowocześnić, jeśli chcesz, żeby przynosiła zyski.)
  The film industry moved on since 1980s. (Przemysł filmowy unowocześnił się od lat 80.)
 4. zmieniać temat
  Let's move on and talk about you. (Zmieńmy temat i porozmawiajmy o tobie.)
  Can we move on, please? (Czy możemy zmienić temat, proszę?)
 5. jechać dalej
  Let's move on, we don't have much time. (Jedźmy dalej, nie mamy dużo czasu.)
  Move on, I'm not getting out here. (Jedź dalej, ja tutaj nie wysiadam.)
 6. mijać (czas)
  Time moves on so quickly, I remember you as a child and now you're twenty! (Czas mija tak szybko, pamiętam, jak byłaś dzieckiem, a teraz masz dwadzieścia lat!)
  Time moves on quickly. (Czas mija szybko.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zadziałać przeciwko czemuś
  We have to move against the government if we want to introduce changes. (Musimy zadziałać przeciwko rządowi, jeśli chcemy wprowadzić zmiany.)
  The soldiers want to move on our freedom. (Żołnierze chcą zadziałać przeciwko naszej wolności.)
idiom
 1. pospiesz się spoken
  Get a move on, we are always late because of you! (Pospiesz się, zawsze jesteśmy przez ciebie spóźnieni!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "move on someone"

phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo