PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"most focused" — Słownik kolokacji angielskich

most focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej skupiony
 1. most przysłówek + focused przymiotnik
  Luźna kolokacja

  I think he's got a perspective of things right now that has probably made him one of the most focused players on this football team.

  Podobne kolokacje:
 2. focus czasownik + most przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  But he was one of the most incredibly focused young people I'd ever met.