"moral authority" — Słownik kolokacji angielskich

moral authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moralna władza
  1. moral przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think it cuts across America's moral authority in the world.

powered by  eTutor logo