"money left" — Słownik kolokacji angielskich

money left kolokacja
Popularniejsza odmiana: leave money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze wyszły
  1. leave czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He left enough money to take care of him and his mother.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo