"moment of crisis" — Słownik kolokacji angielskich

moment of crisis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment kryzysu
  1. crisis rzeczownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Don't wait until a moment of crisis to start having these conversations.

    Podobne kolokacje: