"modern sport" — Słownik kolokacji angielskich

modern sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współczesny sport
  1. modern przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By the early 1900s, the modern sport as we know it was taking shape.

    Podobne kolokacje: