Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"military map" — Słownik kolokacji angielskich

military map kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mapa sztabowa
  1. military przymiotnik + map rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The answers to most of these territorial questions should flow from the present military map.