Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"military" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

military przymiotnik

military + rzeczownik
Kolokacji: 867
military service • military force • military officer • military base • military personnel • military operation • military action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
10. military leader = przywódca wojskowy military leader
16. military leadership = militarne przywództwo military leadership
34. military activity = aktywność wojskowa, działalność wojskowa military activity
38. military uniform = umundurowanie wojskowe military uniform
46. military target = cel wojskowy (jako rozkaz) military target
47. military victory = militarne zwycięstwo military victory
51. military adviser = militarny doradca military adviser
52. military expert = militarny specjalista military expert
54. military alliance = sojusz wojskowy military alliance
55. military occupation = okupacja wojskowa, zajęcie przez wojsko military occupation
56. military duty = obowiązek służby wojskowej military duty
57. military strength = potencjał militarny military strength
58. military facility = militarny obiekt military facility
60. military establishment = militarne utworzenie military establishment
61. military threat = militarna groźba military threat
62. military rank = stopień wojskowy military rank
64. military expedition = ekspedycja wojskowa military expedition
65. military ruler = militarny władca military ruler
67. military buildup = militarne natężenie military buildup
68. military wing = militarne skrzydło military wing
69. military plane = samolot wojskowy military plane
71. military strike = militarny strajk military strike
73. military hardware = broń i wyposażenie wojskowe military hardware
74. military headquarters = militarna centrala military headquarters
75. military capability = potencjał wojskowy (zdolność do osiągnięcia zamierzonego celu militarnego) military capability
77. military might = militarna moc military might
78. military supply = militarny zapas military supply
80. military attack = napad zbrojny military attack
84. military barracks = koszary wojskowe military barracks
85. military involvement = militarne uczestnictwo military involvement
86. military planner = militarny autor planu military planner
91. military advisor = doradca wojskowy military advisor
92. military confrontation = militarna konfrontacja military confrontation
93. military secret = tajemnica wojskowa military secret
94. military engagement = militarne zaangażowanie military engagement
95. military outpost = militarna placówka military outpost
96. military solution = militarne rozwiązanie military solution
97. military option = militarna opcja military option
99. military purpose = cel wojskowy military purpose
100. military post = posterunek wojskowy, stanowisko wojskowe military post
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 147
military + przyimek
Kolokacji: 10
military in • military for • military to • military on • military with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.