"memorable time" — Słownik kolokacji angielskich

memorable time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamiętny czas
  1. memorable przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For the third and most memorable time this season, a 3-point shot by Prioleau won a game in the final second of play.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo