ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"meet with officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj się z urzędnikami
  1. meet czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One more endangered school will meet with officials next week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo