"meet for the time" — Słownik kolokacji angielskich

meet for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj przez czas
  1. meet czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many years ago I met him for the first time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "meet for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "meet for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik