"medical authority" — Słownik kolokacji angielskich

medical authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczna władza
  1. medical przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What seemed to be needed was a statement from medical authority.