"match in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mecz za porę roku
  1. match czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The San Francisco 49ers matched the Giants with their own 10-0 start in the 1990 season.

podobne do "match in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "match in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik