"mark the anniversary" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczcij rocznicę
  1. mark czasownik + anniversary rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The 2012-2013 season will mark the 30th anniversary for the organization.

powered by  eTutor logo