"celebrate one's anniversary" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świętować czyjś rocznica
  1. celebrate czasownik + anniversary rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The school will celebrate its 50th Anniversary in the year 2012.

powered by  eTutor logo