"manual search" — Słownik kolokacji angielskich

manual search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręczne poszukiwania
  1. manual przymiotnik + search rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Langdon began his manual search.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo