MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"manifest in ways" — Słownik kolokacji angielskich

manifest in ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): manifest ładunkowy w drogach
  1. manifest czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company's new fighting spirit is also manifesting itself in other ways.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo