"make to the season" — Słownik kolokacji angielskich

make to the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób do pory roku
  1. make czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He led Rangers to a sixth place finish and the team has made a strong start to the 2013 season.

powered by  eTutor logo