"make to officials" — Słownik kolokacji angielskich

make to officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób do urzędników
  1. make czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A $10,000 fine has been handed down to several coaches over the last three years for comments made to officials.