"make shoes" — Słownik kolokacji angielskich

make shoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki buty
  1. make czasownik + shoe rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "He goes to a man who makes shoes and gives him food in exchange."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo