"make over several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerób kilka pór roku
  1. make czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He made 95 appearances over two seasons but was not offered a new contract.

powered by  eTutor logo