"make a Grand Officer" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: make an Officer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki Wytworny Urzędnik
  1. make czasownik + officer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I was once a decision making officer in that Command."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo