"major use" — Słownik kolokacji angielskich

major use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne wykorzystanie
  1. major przymiotnik + use rzeczownik
    Silna kolokacja

    An accident provoked the only major use of local materials.

    Podobne kolokacje: