"major setback" — Słownik kolokacji angielskich

major setback kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna komplikacja
  1. major przymiotnik + setback rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1994 election results were a major setback for the Democrats.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo