BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major river" — Słownik kolokacji angielskich

major river kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna rzeka
  1. major przymiotnik + river rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But a lot of places are not near a major river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo