"major provider" — Słownik kolokacji angielskich

major provider kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny dostawca
  1. major przymiotnik + provider rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's all a big money grab by the major wireless providers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo