ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large provider" — Słownik kolokacji angielskich

large provider kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży dostawca
  1. large przymiotnik + provider rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Empire, with 8.2 million customers, is the largest provider of health insurance in the state.

powered by  eTutor logo