BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major distortion" — Słownik kolokacji angielskich

major distortion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważne zniekształcenie
  1. major przymiotnik + distortion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Caird saw this as a major distortion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo