BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major critic" — Słownik kolokacji angielskich

major critic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny krytyk
  1. major przymiotnik + critic rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some major critics are being invited to see the play twice, but whether anyone else will is unknown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo