BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major client" — Słownik kolokacji angielskich

major client kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważny klient
  1. major przymiotnik + client rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You've only been here six months, but you did bring in a major client.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo