BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major catastrophe" — Słownik kolokacji angielskich

major catastrophe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna katastrofa
  1. major przymiotnik + catastrophe rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He paused for a moment, eyes wide, as though watching a major catastrophe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo