"major card" — Słownik kolokacji angielskich

major card kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna karta
  1. major przymiotnik + card rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Could he give her his name, address and the number of a major credit card?

    Podobne kolokacje: