"major advance" — Słownik kolokacji angielskich

major advance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny postęp
  1. major przymiotnik + advance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And the dozen major advances we have started under it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo