"main book" — Słownik kolokacji angielskich

main book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna książka
  1. main przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The main books are expensive first or second hand because people selling them know they can make money on them.

    Podobne kolokacje: