"magnificent setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniała sceneria
  1. magnificent przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The question is, of course, Does the food live up to the expectations created by the magnificent setting?

powered by  eTutor logo