"made together" — Słownik kolokacji angielskich

made together kolokacja
Popularniejsza odmiana: together make
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrobiony razem
  1. make czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    They could already be on the phone together making a deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo