BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"lose one's house" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś dom
  1. lose czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What if my parents lose their house just so I can have mine?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo